Materialer

I utgangspunktet er det resirkulerte materialer som brukes i vår produksjon. Resirkulert filt i natur -og kunst fiber.  Vi er bevisstgjort på bærekraft og miljø i et ellers så grønt samfunn.